Netigate Success Center

Product Updates

Delade rapporter kan nu exporteras till din PowerPoint- mall

Delade rapporter kan nu exporteras till anpassad PowePoint-mall. Välj mallen under DELA> Inställningar > Tillåt exportering.

Netigates standardmall är markerad som standard men kan ändras till anpassad mall om du har laddat upp en eller fler PPT-mallar i ditt konto.