Netigate Success Center

Product Updates

dec 2019

Delade rapporter efter användarens inställda språk

När du delar en rapport kommer mottagarna att ta emot rapporten på det språk som du skapat rapporten i. Exempelvis, om du har sparat din rapport på svenska och vill delar rapporten kommer mottagaren också att få den på svenska. Överväg att skapa din rapport på ett språk som de flesta av dina mottagare förstår inan du delar.

Observera: Språket hänvisar till användargränssnittet och inte till själva frågorna och svaren. Dessa är beroende av det flerspråkiga verktyget om översättningar av undersökningen gjorts.

Tips: Mottagare av rapporten kan ändå ändra språk via flaggorna längst ner i rapporten.