Netigate Success Center

Support

Distribuera

Hur kan jag skicka den personliga länken till en viss person i ett personligt e-postmeddelande?

Om du bara vill skicka en påminnelse till enskilda personer, inte hela gruppen av de som inte svarat än, gå till Distributions-vyn. Klicka på det länkade numret i kolumnen Skickat. Ett popup-fönster öppnas då med en lista över alla deltagare. Klicka på ikonen för e-post (Skicka enskild påminnelse) bakom personen för att skicka ett nytt e-postmeddelande.

Avbeställningslänk. Var kan jag se vem som valt avanmälan på e-postutskick?

  1. Per undersökning: Kontrollera listan på respondenterna i din e-postadress. Respondenter som valt att göra en avanmälan kommer att ha en etikett i en ny kolumn som kallas för Avbeställningslänk/Opt-out. Du kommer även se datumet som de gjorde detta.
  2. Allmänt: Som administratör kan du gå till Inställningar – Blocklista. Här kan du se alla respondenter från hela kontot som blockerats (de som klickat på avbeställningslänken, de som är manuellt blockerade etc.).

Kan jag lägga till bakgrundsvariabler efter att utskicket är genomfört?

Det spelar ingen roll om du importerar bakgrundsvariabler före eller efter att du skickat din undersökning. Om du däremot vill basera frågelogik på din bakgrundsdata så är det viktigt att importera datan före utskicket genomförs.

Hur återanvänder jag en undersökning?

Du kan skapa ett nytt utskick för en befintlig undersökning. Gå till distributions-vyn för din undersökning och välj sen önskad distributionsmetod (t.ex. e-post utskick). Alternativt kan du lägga till en ny respondentlista i ett befintligt utskick (även om listan innehåller samma respondenter) och beställa utskicket på nytt.

Länken till min undersökning fungerar inte

Har en respondent kontaktat dig och sagt att länken till undersökningen inte fungerar? Vänligen dubbelkolla följande saker:

  • Se till att undersökningen är aktiverad och online.
  • Be dina respondenter att kopiera och klistra in länken i en ny webbläsare eller i en ny flik. I vissa fall kan respondentens e-postklient inställningar blockera länkar.
  • Kontrollera så att respondenten inte har tagits bort från respondentlistan av misstag.

Vänligen kontakta oss om problemet kvarstår så hjälper vi dig!

Varför är kalendern i mitt utskick gråmarkerad?

Undersökningens slutdatum har passerat. Gå till undersökningsinställningarna och förläng slutdatumet.

Kan man tilldela ett alias för undersökningslänkarna?

Vi erbjuder ”Branded URLs” Med hjälp av dessa kan du ge dina länkar egna namn. Vänligen kontakta din CR Manager för ytterligare information. Du kan även söka efter termen ”URL shortener” eller ”förkorta länk” på nätet. Här kan du hitta många sidor, som erbjuder en sådan tjänst. Om du skulle vilja använda länken i tryckpressen (t ex flygblad, tidningar) rekommenderar vi att du använder QR-koden. Deltagaren kan då lätt skanna den. Vi rekommenderar att du använder en mobilvänlig design för undersökningen när du använder QR-koder.

Kan jag använda bakgrundsdata rubriken för e-postutskick?

Nej, det är tyvärr inte möjligt. Du kan använda bakgrundsdata i löptext, e-posttexten och i undersökningen.

Vad är det för skillnad på e-postundersökning och länkundersökning?

Vid val av E-postundersökning distribueras din undersökning via e-post. Systemet använder respondentens e-postadress för att känna igen den som besvarar undersökningen, på så viss kan respondenten återuppta enkäten även om webbläsarfönstret stängts.

Vid val av Länkundersökning är undersökningen alltid anonym, eftersom alla svarar på samma länk, och länken kan exempelvis publiceras på din hemsida. Det går också bra att via e-post skicka ut länken.

Kan jag skicka ut en påminnelse för min undersökning?

Javisst, det är enkelt att göraoavsett om en undersökning är aktiv eller inaktiv. Logga in på ditt konto som vanligt och klicka sedan på Se resultat eller redigera undersökningar. Här klickar du på Redigera-symbolen. Under Distribution-fliken kommer du till E-mail-fliken, längst ned på denna sida finner du inställningar för påminnelsedatum. Välj det datum som du vill att påminnelsen skickas ut. Väljer du t.ex. den 4:e augusti skickas påminnelsen ut 00:01 den 4:e augusti. Klicka på den gröna pilen för att spara dina inställningar.

Kan jag spara två påminnelsedatum?

Absolut! Klicka bara på lägg till påminnelse igen efter det att du lagt till din första påminnelse, du kan även nu addera ytterligare påminnelser om du så önskar.

Hur lägger jag till flera respondenter till mitt redan befintliga utskick?

För att lägga till nya personer till ett utskick som redan skickats så behöver du först och främst klicka på Redigera för ditt befintliga mail utskick genom att antingen klicka på namnet för utskicket, på pennan ute till höger eller direkt på antalet tillagda respondenter. Gå in på fliken Respondenter och lägg till de nya adresserna i rutan och klicka på Lägg till. Då läggs dessa till på Tillagda och du kan klicka på Fortsätt för att komma vidare till fliken Beställ. Klicka på knappen Beställ längst ned på sidan så kommer mailet skickas ut till de nya adresserna.

Kan jag ändra ett redan sparat påminnelsedatum?

Du kan ändra påminnelsedatum både före och efter det att du skickat ut din undersökning. Logga in som vanligt och klicka sedan på Se resultat eller redigera undersökningar. Här klickar du på Redigera-symbolen. Under Distribution-fliken kommer du till Brev-fliken, längst ned på denna sida finner du inställningar för påminnelsedatum. Klicka på knappen Återställ påminnelse, välj därefter nytt datum du önskar att skicka ut din påminnelse. Klicka på den gröna pilen för att spara inställningen.

Varför kan jag inte välja ett specifikt datum som utskicksdatum?

Utskicksdatumet måste vara någonstans mellan undersökningens startdatum och som senast en dag innan undersökningens sludatum. Om du inte kan välja ditt önskade utskicksdatum behöver du gå in på Övriga inställningar för att ändra start- och/eller slutdatumet för undersökningen.

Vad händer om min respondentlista innehåller dubletter?

Netigate känner automatiskt av om din respondentlista innehåller dubbletter. Du kommer då få välja om du vill använda dubbletter eller ej. Väljer du att tillåta dubbletter så kommer dessa adresser få 2 eller fler utskick (beroende på hur många gånger en adress är med i din lista). Väljer du att inte använda dubbletter så kommer de automatiskt sorteras bort.