Netigate Success Center

Support

Skapa

Hur lägger jag till en video i min undersökning?

Med hjälp av vår funktion ”Lägg till media” kan du enkelt lägga till videor från t.ex. Youtube och Vimeo genom att kopiera länken från videoklippet och klistra in den i din undersökning.

När och hur använder jag viktade frågor?

I Netigate kan du skapa viktade frågor med hjälp av radioknappar och matriser. Med viktade frågor får du en tillgång till medelvärden och standardavvikelser i resultaten för din undersökning. Dessa värden beräknas beroende på de värdeskalor som du anger för varje svarsalternativ. Till exempel: 1-5, 0-4 eller 0-10.

Hur kan jag kopiera en sida i min undersökning?

Gå till redigeringsläget för undersökningen som du vill kopiera sidan till och välj Importera från den vänstra menyn. Välj den undersökning som innehåller den sida du vill lägga till (undersökningarna är sorterade i kronologisk ordning) och välj den sidan från rullgardinsmenyn. Klicka på Lägg till och den valda sidan kommer visas som den sista sidan i undersökningen. Du kan sedan flytta den här sidan till den plats du behöver den i undersökningen.

Kan jag radera ett svarsalternativ i en pågående undersökning?

Nej, det skulle ändra ordningsföljden och därmed göra rapporten felaktig. Det är dock möjligt att gömma alla svarsalternativ via logik-verktyget. Använd regeln gömma alltid. Respondenterna kommer hädanefter inte kunna se svarsalternativet. Tidigare data i undersökningen kvarstår, vilket gör att rapporten förblir intakt och korrekt.

Varför är ”Skapa en undersökning” gråmarkerad?

Du saknar användarrättigheterna för att skapa en undersökning. Kontakta din administratör om det.

Vad är rangordna och hur använder jag det?

Rangordning gör att du kan ta med svaren i önskad ordning. Respondenten kan bara välja varje kolumn en gång. Gå till redigeringsläget för din undersökning och välj Matris som frågetyp. Markera sedan kryssrutan Rangordna. Respondenten ser automatiskt rangordningen i form av en klassisk matris.

Kan jag bifoga filer i en undersökning eller i ett utskick?

Nej. På grund av risk för virus är det inte tillåtet att ladda upp externa filer.

En tom sida visas som introduktion / sluttext när jag testar min undersökning

Om en tom sida visas som introduktion eller sluttext efter det att du tagit bort all text på dessa sidor så beror det troligtvis på att det finns lite HTML kod fortfarande sparad på sidan (Vanligtvis är det ett break (<br<) eller ett blanksteg (&nbsp). Du kan väldigt enkelt ta bort den genom att klicka på HTML knappen i HTML editorn på introduktion och sluttext sidorna när du redigerar din undersökning, se till att tömma rutan och klicka på spara så ska sidorna inte längre visas.

Hur kan jag formatera min frågelayout i det flerspråkiga verktyget?

För att formatera dina frågor i det flerspråkiga verktyget ska du använda en HTML-kod. Kom ihåg att alltid inleda med .
Alternativt kan du gå in i redigeringsläget i din undersökning (t ex informationsfältet) och här ange den formatering som du önskar och sedan gå till HTML-läget (HTML-knappen). Kopiera koden härifrån. Gå in i det flerspråkiga verktyget, lägg till och därefter den kopierade texten från redigeringsläget.

Kan jag lägga till ytterligare frågor efter att jag har lagt till logik till min undersökning?

Logikmekanismer är kopplade till respektive sida, som frågorna finns på, och inte till själva frågan. Vi avråder att lägga till frågor i efterhand, då logiken därmed kan förskjutas. Logiken kommer fortsatt att relateras till respektive sida och inte till den konkreta frågan, som den var kopplad till. Vid behov måste du radera logiken och ange den på nytt. Generellt sett rekommenderar vi att du skapar hela undersökningen innan du lägger till logiken.

Kan jag använda bilder som svarsalternativ i mina frågor?

Ja, du kan använda frågans radioknapp och lägga till bilder till dina svarsalternativ. Alternativt kan du bädda in bilder med ett anpassat skript. För detta alternativ ber vi dig kontakta din kontaktperson hos Netigate (CR-chef).

Kan undersökningar inkluderas via iFrame?

Ja, det är möjligt att inkludera undersökningar via iFrame på en hemsida. Du sätter bara in en allmän frågelänk i motsvarande iFrame-kod. För att få hjälp med iFrame-koden, vänligen kontakta din IT-avdelning.
Observera: iFrames är endast möjliga via länkningar till vår svenska server (identifierbar på URL: netigate.se).

Är det möjligt att ändra svarsmekanismen när frågan väl är sparad?

Ja, det är möjligt för de flesta typer av svarsmekanismer. Alla svarsmekanismer är inte konverterbara till alla olika typer av svarsmekanismer. Logga in som vanligt och klicka sedan på Se resultat eller redigera undersökningar. Redigera nu din undersökning och lokalisera frågan du vill spara om, redigera nu även den här specificka frågan och du kommer nu ha en spara som rullgardin synlig i redigeringsläget. Här kan du nu spara om din mekanism till en annan typ, t.ex. radioknapp till dropdown. Välj den svarsmekanism du önskar och klicka sedan på Spara.

Kan jag redigera mina frågor/lägga till frågor då undersökningen är pågående?

Ja, till viss grad.
Till exempel kan du enkelt lägga till frågor, men var försiktig om din undersökning innehåller logik! Om du vill lägga till nya alternativ till en befintlig fråga måste dessa läggas till längst ned i den befintliga listan av alternativ, du kan sortera dina alternativ till att visas i bokstavsordning i rapporten efter det registrerats svar på undersökningen.

Kan jag använda min egen frågenumrering?

Ja, du kan numrera frågorna själv helt enkelt genom att lägga till din föredragna numrering i rubrikraden på dina frågor. Se även till att du har stängt av den automatiska numreringen på frågorna genom att gå in på Övriga inställningar och ändra Frågenummer till Nej.