Netigate Success Center

On Demand – Skräddarsydda utbildningar utifrån era behov

On Demand – Skräddarsydda utbildningar utifrån era behov

Vi erbjuder målinriktad och strukturerad utbildning (lärarledda kurser, webbaserad utbildning, etc.) utifrån era behov. Våra on demand-kurser ger er nya infallsvinklar för hur organisationer samlar in feedback och får insikter.

  • Employee Experience
  • Customer Experience
  • Train the trainer
  • Heldagsutbildning med kombination utav tekniskutbildning i Netigate samt djupdykning i metodiken runt frågeställningar och analys.

On demand-kursen hjälper er att dra maximal fördel av er investering i Netigate så att ni kan bedriva ett effektivare enkätarbete och sprida insikterna inom organisationen.