Netigate Success Center

Netigate Academy Sverige

Netigate Academy Sverige

Vi är övertygande om att nyckeln till att våra kunder ska få ut maximalt från vår Insight Platform och få användandet att nå full potential är med ett gediget undersökningsprogram. Därför har vi vårt Netigate Academy program. Med hjälp av Netigate Academy vill vi ta våra användare från noviser till experter.