Netigate Success Center

Level 2 – Optimera undersökningsarbetet för er organisation

Level 2 – Optimera undersökningsarbetet för er organisation

Utbildningen syftar till att hitta den optimala vägen att nå framgång med ert undersökningsarbete. Vi vill ge er rätt verktyg så ni på bästa sätt kan involvera viktiga delar av organisationen och få dem att aktivt arbeta med resultatet. Utbildningen tar upp olika metoder för hur ni kan genomföra undersökningar genom att belysa olika insamlingsmetoder, relevanta analyser samt visa hur ni på bästa sätt kommunicerar och sprider resultatet. Vi går in på hur ni kan hålla resultatet aktuellt och relevant för organisationen och hur ni kopplar viktiga slutsatser till organisationens utvecklingsarbete.

Utbildningen riktar sig till er som på något sätt arbetar med organisationens undersökningar, såväl interna som externa. Ni har redan grundkunskaper i vår plattform och vill förbättra sättet ni genomför undersökningar samtidigt som ni vill optimera kommunikationen och arbetet kring resultatet. Totalt sett tar utbildningen cirka 3 timmar.

Block 1

  • Surveyology – Tips och trix för hur ni kan arbeta med era undersökningar på ett enklare & kraftfullare sätt

Block 2

  • Innan – Vilka undersökningar lämpar sig för er organisation och hur skapar ni en högkvalitativ undersökning
  • Från data till insikt – Vi visar exempel på analyser ni kan genomföra och hur ni enkelt kan transformera resultat till insikter
  • Efter – Vi visar hur man kommunicerar undersökningens resultat och hur ni tar det vidare för att utveckla organisationen