Netigate Success Center

Support

Datalagring

Vad kommer att raderas när jag använder delradering?

Öppna fritextsvar, bakgrundsdata och respondenters kontaktuppgifter kommer att raderas. Detta påverkar även alla sparade och delade rapporter.

Kan jag välja exakt vilken data som ska raderas vid en delradering?

Du kan inte välja vad som ska raderas vid en delradering. För tillfället raderas både kontaktuppgifter och öppna fritextsvar. Vi arbetar med att lägga till en funktionalitet som gör det enkelt för dig att bara ta bort antingen bakgrundsdata eller fritextsvar eller båda.

Vad kommer att raderas när jag använder fullständig radering?

Alla svar, rapporter, respondenter, frågeställningar, översättningar och utskick som är kopplade till undersökningen kommer att tas bort.

Kan jag inaktivera alternativet fullständig radering för en specifik undersökning?

Om du inte vill att en eller flera undersökning(ar) ska raderas efter X antal dagar enligt inställningarna för datalagring på kontonivå så kan du ändra detta i undersökningsinställningarna. Här kan du ange ett datum för fullständig radering som infaller senare än det som angivits i kontoinställningarna.

Vilka inställningar väger mest? Kontoinställningar eller undersökningsinställningar?

Inställningar för datalagring i undersökningsinställningarna överskrider inställningar för datalagring på kontonivå.

Vad händer med undersökningar som är pågående och har ett slutdatum som är 1 eller flera år bort?

Inställningar för datalagring på kontonivå är kopplade till undersökningens slutdatum och påverkar således inte undersökningen förens slutdatumet har passerat. Du kan istället använda inställningar för datalagring i undersökningsinställningarna för att utföra en delradering vid ett specifikt datum. Till exempel, den första dagen varje kvartal.

Påverkas de historiska resultaten på gruppnivå om jag tar bort svar från mina anställda (respondenter)?

Ja, om du använder funktionen för att ta bort ett eller flera svar som är kopplade till en undersökning så ändras resultaten på gruppnivå. Det kan till exempel betyda att eNPS-värdet blir högre eller lägre.