Netigate Success Center

Support

Jag får inga e-postutskick

Innehållsförteckning

  Den vanligaste typen av utskick sker via e-post. I den här guiden tittar vi på varför du inte får e-postutskicken och vad du kan göra för att minska risken för att detta händer.

  Varför kan jag inte ta emot epost-utskick?

  Med dagens teknik är mailservrar mer komplexa och det är troligt att ditt företag har säkerhetsregler för att förhindra spam, phishing eller förfalskning. Dessa säkerhetsregler är upprättade för att hålla ditt företags e-post och data säker från oönskade trafik.

  Dessa säkerhetsregler kan leda till att e-postmeddelanden som skickas från vårt system blir felaktigt kategoriserade som spam eller blir svartlistade och hamnar i mottagarens skräppost. Detta är naturligtvis något som du vill undvika. Vi genomför ständiga kontroller för att garantera att våra mailservrar är felfria och inte svartlistade eller flaggade som spam, men det garanterar tyvärr inte att alla e-postmeddelanden når mottagaren framgångsrikt.

  Hur kan jag förhindra detta?

  På grund av komplexa och individuella säkerhetsnivåerna inom olika organisationer finns det några åtgärder vi rekommenderar att du tar innan du börjar skicka undersökningar via e-post.

  SPF-register

  Det bästa alternativet är att ditt företag lägger till ett SPF-register (Sender Policy Framework).

  I detta SPF-register bör du lägga till vår server:
  Azure server: include: _spf.netigate.se
  DACH server: include: _spf.ntgt.de

  Ett bra sätt att identifiera vilken server du befinner dig på är att kolla hemsideadressen när du är inloggad i verktyget. Om det står netigate.se, är du på Azure servern och om det är ntgt.de, är du på DACH.

  På detta sätt kan Netigate lägga till och ta bort tillåtna mailservrar utan att du behöver ändra ditt DNS-register när vi uppdaterar våra serverinställningar. Du kommer förmodligen behöva hjälp från din IT-avdelning.

  Vitlista IP

  Istället för att inkludera Netigate-domänen i SPF-registret kan du använda IP-adressen för en av våra e-postserverar. Detta alternativ är inte lika flexibelt och är känsligare för förändring. Om vi ​​gör uppdateringar eller lägger till / tar bort servrar kan vi inte garantera att det befintliga SPF-registret fortsätter att fungera. Vi rekommenderar att du inkluderar Netigate-domänen istället för bara IP-adressen.

  IP-adresser för våra mailservrar:
  89.45.227.221
  46.254.11.92
  89.45.227.195
  86.107.243.139

  Använd en neutral e-postadress som avsändare

  I stället för att använda en företagsspecifik e-postadress (till exempel förnamn.efternamn@företag.se) kan du använda en e-postadress från Netigate. Du kan till exempel skicka dina undersökningar från survey@netigate.se. Det kan öka chanserna att e-postmeddelandet kommer att tillåtas av olika e-postfilter eftersom vi inte maskerar meddelandet.

  Du är välkommen att använda survey@netigate.se eller survey@ntgt.de för dina utskick.

  Viktigt: Respondenten kan inte svara på ditt e-postmeddelande eftersom utskicket sker från en e-postadress med ”do-not-reply”.

  DKIM

  Du kan kombinera ett SPF-register med att lägga till en DKIM-nyckel (om din organisation använder DKIM)

  DomainKeys Identified Mail (DKIM) är en autentiseringsmetod för e-post. Den gör det möjligt för en mottagare att verifiera att ett mail verkligen har skickats från den domän som står som avsändare. Systemet bygger på att avsändarens mailserver signerar det utgående meddelandet med en asymmetrisk kryptering.

  Läs mer om hur du lägger till DKIM-nycklar i ditt Netigate-konto.

  TLS

  Vi använder Transport Security Layer (TLS) för att kryptera och säkra e-postkommunikation mellan våra mailservrar och mottagarens mailserver.

  För att säkerställa att du kan få våra e-postutskick, TLS behöver vara aktiverat på din inkommande mailserver. Du kommer förmodligen behöva hjälp från din IT-avdelning för att aktivera detta.