Netigate Success Center

Support

Widgets for nettstedsundersøkelser

Innholdsfortegnelse

  En nettstedsundersøkelse lar deg samle inn feedback direkte fra besøkende på nettsiden via en javascript-widget som er enkel å implementere.

  Hvordan lage en widget for nettstedet

  For å komme i gang, gå til Distribuere for den undersøkelsen du har valgt og klikk på Nettstedsundersøkelse.

  Nettstedsundersøkelse

  Du vil bli omdirigert til en side for distribusjonsmetoder for widgeten, hvor alle innstillinger er satt til standardverdier.

  Merk: Nettstedsundersøkelser inngår i Netigates Enterprise lisens, men kan også kjøpes som et separat tillegg. Ønsker du å legge til denne funksjonen i din pakke, vennligst ta kontakt med din kontaktperson.

  Widget-innstillinger

  Widget-innstillingene er delt opp i fire deler: Vis, Konfigurasjon, Avanserte innstillinger og Aktivering.

  Innstillinger – Vis

  Bredde: Juster bredden på popup-widgeten i px eller %. Maksimum 1200 px, minimum 350 px

  Høyde: Juster høyden på popup-widgeten i px eller %. Maksimum 1200 px, minimum 350 px

  Sett bredde og høyde

   

  Merk: Undersøkelses-widgetens bredde og høyde er responsiv for å tilpasse ulike skjermstørrelser og enheter, og vil bare vises på maksimalt 100% av visningsområdet.

  Undersøkelsesknapp: Slår av og på undersøkelsesknappens synlighet.

   

  Undersøkelsesknappen er plassert i kanten av nettleservinduet. Den følger besøkerne når de scroller, og er synlig foran sidens innhold. Ved å klikke på den, blir undersøkelses-widgeten utløst. Dersom dette alternativet ikke er aktivert, kan en JavaScript-funksjon benyttes til å få undersøkelsen til å poppe opp programmatisk (se avsnittet «Motta kode» nedenfor). Følgende alternativ for knappen blir tilgjengelig når undersøkelsesknappen er aktivert:

  Knapptekst: Definer teksten for undersøkelsesknappen, maks 40 tegn

  Plassering av knapp: Definer undersøkelsesknappens posisjon. Tilgjengelige valg: Venstre, Høyre, Nederst.

  Bakgrunnsfarge: Undersøkelsesknappens bakgrunnsfarge.

  Tekstfarge: Tekstfargen på undersøkelsesknappen.

  Konfigurer undersøkelsesknappen

   

  Konfigurasjon

  Spesifiserte domener (hvitlistede domener): Legg til domenene der undersøkelses-widgeten skal vises. Dersom denne listen er tom, vil alle domener være tillatt. Dette kan benyttes som en ekstra sikkerhet, eller for å spesifisere hvilke underkataloger undersøkelsen skal vises på. Eksempel: www.netigate.net/articles/*.

  Enheter å vises på: Avgjør hvilke enheter widgeten skal vises på. Tilgjengelige alternativer: Alle enheter, Datamaskin, samt Mobil og Nettbrett. Dette blir hentet etter informasjon fra nettleseren. 

  Ett svar per respondent: Aktiver dette alternativet for å forhindre besøkende fra å svare på den samme undersøkelsen flere ganger (fra samme enhet). Dette baseres på informasjonskapsler som varer i 265 dager. Dersom en besøkende allerede har besvart undersøkelsen, vil ikke widgeten utløses igjen.

  Visningsrate: Angi sannsynligheten for at hver besøkende skal se widgeten. Er den satt til 100 %, kommer alle til å se den.

  Konfigurasjon

   

  Avanserte innstillinger

  Brukerdefinerte variabler (Bakgrunnsdata):  Brukerdefinerte variabler lar deg samle inn ytterligere, perifer informasjon om respondentene dine, for eksempel e-postadresser til kundene som er logget inn på nettstedet ditt. Når dette er definert her, kan du sende verdiene til disse variablene for hver respondent ved å sende et JSON-objekt etter at du har startet undersøkelses-widgeten.

  Det er to typer av brukerdefinerte variabler tilgjengelig:

  ● Ordinal: Presenterer bakgrunnsdata som en type nedtrekksmeny i rapporten. Dette gjør at du kan filtrere samlede svar. Det er bra for informasjonstyper som for eksempel ‘Land’.

  ● Tekstboks: Presenterer bakgrunnsdata som fritekstsvar i rapporten. Sette passer godt for informasjonstyper som for eksempel ‘Kommentarer’.

  I listen over brukerdefinerte variabler kan du se alle etiketter for bakgrunnsdata for denne undersøkelsen, selv om de har blitt lagt til via andre distribusjonsmetoder.

  Merk: Dersom brukerdefinerte variabler importeres som et bakgrunnsdataspørsmål, går det ikke å fjerne det før du fjerner det fra undersøkelsen.

  Avanserte innstillinger

   

  Eksempel

  Du ønsker å vite fra hvilken side besøkeren besvarer undersøkelsen på, da den feedback du får, kun er relevant for denne siden. For å gjøre dette kan det hende du ønsker å lagre sidens tittel som en tilleggsinformasjon til det respondenten allerede har besvart.

  Løsning: Legg til en brukerdefinert variabel med navnet ‘Side’ og marker den som ‘ordinal’. Bruk deretter den brukerdefinerte ID-variabelen som er gitt i listen, og bruk den i et JSON-objekt etter widgetens hovedkodedel, se nedenfor:


  // Your Widget’s main code snippet would be here
  // Read more about the widget’s main code snippet further down in this document
  
  // Then you apply your custom variables (background data labels) ntgtWidget("bgData", {
  788290: "landing-page-133" // Probably used a JS variable
  });

  Aktivere din widget for nettstedsundersøkelser

  Aktivering: Slå av denne for å deaktivere widgeten midlertidig uavhengig av resten av distribusjonsmetodene. Denne innstillingen er aktivert som standard.

  Aktivere widget for nettstedsundersøkelser

   

  Motta widget-koden og integrer den på nettstedet ditt

  Etter du har lagret endringene dine, tar du kodebiten for Javascript (JS), og kjører den på nettstedet ditt.

  For å gjøre dette, klikk på Motta kode nederst på widget-siden etter du har lagret endringene dine. Du finner også en Motta kode knapp for hver widget-distribusjon i distribusjonslisten over undersøkelsen.

  Der finner du widgetens hovedkodebit (Javascript), som ligger i HTML-koder. Kopier hele skriptet og lim det inn som HTML i ditt nettsteds HTML-dokumentet. Alternativt kan du se bort fra <script> og </script> HTML-kodene for å bruke den som Javascript.

  koden til widgeten

   

  Påminnelse: Sørg for at undersøkelsen sluttdato ikke har passert, at startdatoen er tidligere enn dagens dato, og at undersøkelsen er aktivert. Ellers vil ikke widgeten starte.

  Eksempel på Netigates widgets hovedutdrag:


  <!-- Netigate Widget -->
  <script>
  (function(w, d, s, o, f, js, fjs) { w["NetigateWidget"] = o;
  w[o] = w[o] || function() {
  (w[o].q = w[o].q || []).push(arguments);
  }, js = d.createElement(s), fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], js.id = o, js.src = f, js.async = 1, fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
  })(window, document, "script", "ntgtWidget", "https://widget.netigate.se/test/widget.min.js"); ntgtWidget("widgetId", "XXXXXXXX-XXXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX");
  </script>
  <!-- End Netigate Widget -->

  Initiasjonsfunksjon (Javascript)Bruk denne når du ønsker å aktivere widgeten programmatisk. Det er ideelt dersom du har skjult undersøkelsesknappen, og vil be om feedback etter en bestemt handling en besøkende har gjort på nettstedet ditt. Du finner denne Javascript-funksjonen i Motta kode modalen. Eksempler på bruk: besøkende som forlater, eller vellykket varekjøp.

  Initiasjonsfunksjon:


  ntgtWidgetTrigger();

   

  Avanserte innstillinger – Widgets for nettstedsundersøkelser

  Merk: Alle kodebitene i dette dokumentet er alltid ment å brukes og kjøres etter hovedwidgetens kodebit, og som Javascript-kode.

  Overstyringsalternativer

  Alle verktøyets widget-innstillinger kan overstyres i det øyeblikket du kjører Javascript-widgetskriptet med et JSON-objekt. Dette gir deg økt fleksibilitet på brukerdefinerte løsninger for segmentering av målgrupper. Du kan ikke endre spesifiserte (hvitlistede) domener, eller legge til nye brukerdefinerte variabler (BGD-etiketter).

  Eksempel på overstyringsalternativer:


  (function(w, d, s, o, f, js, fjs) {
  w["NetigateWidget"] = o;
  w[o] = w[o] || function() {
  (w[o].q = w[o].q || []).push(arguments);
  }, js = d.createElement(s), fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], js.id = o, js.src = f, js.async = 1,
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
  })(window, document, "script", "ntgtWidget", "https://widget.netigate.se/test/widget.min.js");
  ntgtWidget("widgetId", "5bc8f5fa-1e17-XXXX-XXXX-b607f5b3b38e");
  ntgtWidget("overrideOptions", { height: 50, buttonText: "We ♥ feedback" });

  Alle tilgjengelige overstyringsalternativer:


  ntgtWidget("overrideOptions", {
  activateSideButton: true,
  buttonBackground: "#006699",
  buttonText: "#ffffff",
  buttonTextColor: "Give us feedback!",
  displayRate: 50,
  height: 100, heightMetric: "%",
  placement: "Left",
  showOnDesktop: true,
  showOnMobile: true,
  singleAnswerPerVisitor: false,
  width: 132,
  widthMetric: "px"
  
  });

  Opprett en ny respondent (skjult innstilling)

  Som standard er dette alternativet satt til true. Det kan kun endres ved å manuelt sette alternativet til false etter at du har startet widgeten.

  Når det er satt til true, opprettes en ny respondent (og dermed et nytt svarsett) for hver gang undersøkelsen lastes opp. Når den er satt til false, blir den samme respondenten gjenkjent via en informasjonskapsel, og kan fortsette å svare kun hvis undersøkelsen ikke er fullført tidligere.

  Opprett en ny respondent for hver opplastning, eksempel:


  ntgtWidget("overrideOptions", { createNewRespondentOnLoad: false });

  Deaktiveringsfunksjon

  Du kan bruke følgende funksjon dersom du har til hensikt å skjule undersøkelsen for en bestemt målgruppe eller bruker.

  Slik deaktiverer du en widget for enkelte eller alle besøkende, eksempel:


  ntgtWidget("disable", !successfulPurchase);

  Feilsøkingsfunksjon

  Bruk denne funksjonen dersom du ønsker å logge informative advarsler i konsollen på nettstedet der du integrerer widgeten. Dette kan være nyttig første gang du integrerer en widget som testformål.

  Feilsøkingsfunksjon, eksempel:


  ntgtWidget("debug", true);